Så säger läsarna

Det här är en liten bok som rymmer mycket. Den är nyskapande och vacker både till avsikt, innehåll och utförande. Vad ska jag tänka på? ger på ett kärleksfullt och mänskligt sätt metoder för att möta sorg, särskilt barns.

Vad ska jag tänka på? är mycket välskriven, engagerande, personligt generös och konstruktiv för den som hamnat i en svår situation. Tankenötterna är spännande för både barn och vuxna, fantasifulla och samtidigt på den fascinerande nivå där barnatankar och forskarfrågor möts; t.ex. Hur skulle människorna bo om hela jorden var täckt av hav? Om du skulle uppfinna ett nytt musikinstrument – hur skulle det se ut och låta?”
– Eva Lexell Törnblom, BTJ-häfte 1, 2015

Boken ”Vad ska jag tänka på?” är en bok jag tycker alla skulle kunna ha nytta av. Nästan alla barn har perioder som stör deras känsloliv, och då är ju denna metoden/boken genialisk.
– Arnhild Nilsson, sjuksköterska ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)

Vi läser i boken flera kvällar i veckan och den har varit en fullträff från första stund! Vissa kvällar har vi inte ens behövt läsa i den utan vi har tänkt ut egna små tankeuppgifter som liknar era. Metoden hjälper verkligen på riktigt! Vi har använt den i flera olika situationer när vi har känt oss oroliga. Och även när vi inte är oroliga eller ledsna är den jättemysig att titta i. Luna är också lugnande och mysig att tänka på!
– Varma hälsningar från familjen Lång-Rune

De existentiella frågorna är lika svåra och lika intressanta för alla åldrar, eftersom de saknar svar. Denna typ av frågor är närvarande hela tiden och dyker ofta upp i den glipa som uppstår mellan vakenhet och sömn, när skyddsmurarna går ned. Jag tycker det är äkta och modigt av Susanne, Matilda och Josefine att dela med sig av sin historia. För mig är kreativitet en krok att hänga den existentiella ångesten på och här tycker jag att Vad ska jag tänka på? sprider kreativitetens glädje. Att träna sig i kreativitet är en enormt viktig utmaning i livet.
– Katarina Byström är filosofie doktor och arbetar med utveckling av organisation, ledarskap och styrelsearbete inom bland annat Svenska Kyrkan.

Jag har i mitt arbete mött många barn i sorg. Istället för att skydda barn tycker jag vi ska följa dem. Barn behöver veta vad som gäller och efterfrågar ofta konkreta svar och lösningar på vardagens många praktiska frågor. Här behövs trygga vuxna runt barnen; som pratar med dem och ser dem. Tystnaden är det värsta, den skapar i värsta fall ensamhet och skuld. För att komma ut ur sin smärta och sorg behövs kreativitet och här tror jag att boken Vad ska jag tänka på? kan vara till stor hjälp.”
– Berit Clifford är psykolog. Hon har arbetat inom barnpsykiatrin i många år och arbetar i dag med barn och ungdomar i förskola och skola.

Allt som kan hjälpa den sjuke eller dess anhöriga vill jag på alla sätt uppmuntra och boken ” Vad skall jag tänka på?” tror jag kan bli ett mycket bra bidrag!
– Britta Hornmark-Stenstam, Leg. läkare och specialist i Onkologi